Final de curs I Calendari I Activitat docent I Sistema d’avaluació

Seguint les instruccions del Departament d’Educació del 21 d’abril, s’ha modificat el calendari lectiu i s’han adaptat les programacions i el sistema d’avaluació a l’estat d’alarma i al període de confinament per la Covid19.

L’activitat lectiva acabarà el dijous 4 de juny. Fins a aquesta data, les activitats d’aprenentatge seguiran sent no-presencials, llevat que la situació millorés i la supressió de l’estat d’alarma, el calendari  de desconfinament i les recomanacions de les autoritats sanitàries pel que fa al distanciament social permetessin tornar-les a fer de forma presencial a l’escola.

Les adaptacions pel que fa al sistema d’avaluació són les següents:

Sistema d’avaluació dels nivells A1, A2, B2.1

 • Per superar l’avaluació del curs mitjançant aquest sistema d’avaluació adaptat es tindrà en compte:
  • El procés d’aprenentatge i els resultats de l’avaluació continuada del currículum impartit fins al 13 de març de l’alumnat que hagi assistit a un 65% de les classes fins aleshores.
  • El procés d’aprenentatge i els resultats de l’avaluació del tercer trimestre es tindran en compte sempre i quan ajudin l’alumnat a superar l’avaluació del curs.
 • No es faran les proves finals en el format en què estaven previstes als fulls informatius que us vam lliurar a principi de curs.
 • Es reserven les setmanes del 8 al 19 de juny per a activitats avaluatives.
 • El/La vostre/a professor/a us donarà informació més detallada sobre com es concreten les noves mesures al vostre nivell i en cada cas particular.
 • Tant l’alumnat que hagi seguit l’avaluació continuada fins al 13 de març però no les tasques d’aprenentatge que s’han ofert des del començament de l’estat d’alarma com el que no hagi seguit l’avaluació continuada, hauria de posar-se en contacte amb el professorat el més aviat possible per poder tractar cada cas de forma individualitzada.
 • El curs acabarà el dia 19 de juny.

Sistema d’avaluació dels nivells B1, B2.2, C1 

 • S’han cancel·lat les proves de certificació unificades per a totes les EOI de Catalunya.
 • Per aquesta raó, s’ha establert un sistema d’avaluació alternatiu a través del qual es pot obtenir el certificat corresponent, amb la mateixa validesa a tots els efectes.
 • Per superar l’avaluació del curs mitjançant aquest sistema d’avaluació adaptat es tindrà en compte:
  • El procés d’aprenentatge i els resultats de l’avaluació continuada del currículum impartit fins al 13 de març de l’alumnat que hagi assistit a un 65% de les classes fins aleshores.
  • El procés d’aprenentatge i els resultats de l’avaluació del tercer trimestre es tindran en compte sempre i quan ajudin l’alumnat a superar l’avaluació del curs.
 • Es reserven les setmanes del 8 al 19 de juny per a activitats avaluatives.
 • El/La vostre/a professor/a us donarà informació més detallada sobre com es concreten les noves mesures al vostre nivell i en cada cas particular.
 • L’alumnat que no hagi seguit l’avaluació normal del curs abans del 13 de març i/o que no hagi pogut seguir el curs des del començament de l’estat d’alarma, hauria de posar-se en contacte amb el professorat el més aviat possible per poder tractar cada cas de forma individualitzada.
 • El curs acabarà el dia 19 de juny.