Cursos especials

Les escoles oficials d’idiomes poden impartir cursos especials per perfeccionar competències en idiomes o per aprofundir en aspectes socioculturals vinculats a les llengües que s’hi imparteixen.

Cursos monogràfics

Els cursos monogràfics són cursos d’especialització que poden tractar els aspectes següents: llenguatge d’especialitat (mèdic, jurídic, administratiu, etc.) i aspectes socioculturals relacionats amb la llengua d’estudi (cinema, literatura, història, civilització, etc.).

Cursos de llengua instrumental

Els cursos de llengua instrumental tenen com objectiu el coneixement general de la llengua (sempre que no tinguin els mateixos objectius, continguts i durada que els cursos oficials), el treball específic per destreses (per exemple, conversa, pronunciació, etc.), l’actualització lingüística o el perfeccionament de l’idioma (per exemple, A2+, B2+), l’estudi d’un idioma no implantat de manera oficial, la preparació per a les proves de B1, B2, C1 i C2 de les EOI (sempre que no estiguin dirigits a alumnes d’EOI de la llengua del curs), finalitats específiques (per exemple, anglès per viatjar, rus per al comerç i la restauració, etc.) o col·lectius específics (per exemple, joves d’entre 14 i 16 anys).

 

L’escola no oferirà cursos d’aquestes dues tipologies durant el proper curs acadèmic però si algun col·lectiu de la zona volgués fer-nos arribar una proposta formativa per dur a terme al nostre centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres.