Cursos especials

Cursos monogràfics

Es consideren cursos monogràfics els cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic…), d’aprofundiment en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions….), o bé de treball d’actualització lingüística o de treball específic per destreses.

Cursos de llengua instrumental

Els cursos d’actualització i perfeccionament de llengua instrumental estan adreçats a qualsevol persona, des de primer fins a cinquè curs d’escola oficial d’idiomes.

Les dues modalitats són cursos intensius o bé extensius impartits al llarg de l’any o bé a l’estiu amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 90 hores.

L’escola no oferirà cursos d’aquestes dues tipologies durant el proper curs acadèmic però si algun col·lectiu de la zona volgués fer-nos arribar una proposta formativa per dur a terme al nostre centre, poseu-vos en contacte amb nosaltres.