Convocatòria d’ajuts i de borses

Curs 2020-21

L’Escola Oficial d’Idiomes de Sant Feliu de Guíxols, seguint l’esperit de fomentar l’aprenentatge, la pràctica i l’adquisició de coneixements culturals de les llengües estrangeres objecte d’estudi al nostre centre, informa sobre les bases de la convocatòria d’ajuts i de borses per al nostre alumnat.

Les quanties que es destinen als ajuts i a les borses provenen de l’aportació voluntària que fa l’alumnat durant el període de matrícula. D’aquesta manera aquesta dotació extraordinària reverteix directament sobre el propi alumnat.

En la present convocatòria s’ofereixen:

  • 26 Ajuts per a la Compra de Material
  • 2 Borses d’Estada Lingüística John Langdon-Davies

Bases Ajuts per a la Compra de Material   I   Formularis  I   Recursos

Bases de les Borses d’Estada Lingüística John Langdon Davies  I   Formularis  I   Recursos