Alumnat antic

Un/a alumne/a “antic/ga” és qualsevol persona matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola el curs acadèmic immediatament anterior.

Calendari de matrícula d’antics/gues alumnes curs 2021-2022 | JULIOL 2021

Informació pendent de publicació.