Trasllat de matrícula

Trasllat de matrícula durant el curs acadèmic

Si després de formalitzar la matrícula i de començar el curs en un centre, un/a alumne/a demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per fer trasllats de matrícula viva finalitza l’últim dia lectiu del mes d’abril.

La sol·licitud de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model Sol·licitud de trasllat d’expedient i queda condicionada a la disponibilitat de places del centre. La documentació que cal aportar és el full de pagament i el comprovant de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho ha de comunicar a la persona sol·licitant. L’EOI de destinació ha de tramitar d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne/a. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera, en què les persones sol·licitants han d’indicar els grups i horaris desitjats.