Nous alumnes

Curs 2018-2019

Nota: La informació que trobareu en aquesta pàgina fa referència a l’alumnat nou que vol accedir a un curs entre primer i cinquè. Els alumnes que volen accedir a un curs de C1 (6è curs) trobaran la informació corresponent a l’enllaç Accés a C1.

El Departament d’Ensenyament centralitza tot el procés de preinscripció a les EOI de Catalunya.

Les persones interessades hauran de fer la preinscripció de forma telemàtica a través del web Ensenyament d’Idiomes | Estudiar a Catalunya | Generalitat de Catalunya, anant a l’enllaç Sol·licitud de preinscripció. Aquest web només acceptarà preinscripcions de les 9h del 3 de setembre fins les 15h del 6 de setembre de 2018. Si alguna persona interessada no disposa de connexió a Internet, podrà venir a fer la preinscripció presencialment el dia 6 de setembre (de 10h a 14h) a la secretaria de la nostra escola.

Qui ha de fer preinscripció?

 • Persones que volen accedir per primera vegada a una EOI en la modalitat presencial.
 • Alumnat d’EOI que vol estudiar una llengua diferent de la que cursa.
 • Alumnat que canvia d’EOI (exclosos els trasllats extraordinaris de juliol).
 • Alumnat antic del centre però no matriculat durant el curs 2017-2018.
 • Tothom que vol accedir a C1.

Informació a tenir en compte

 • Els alumnes oficials de la nostra escola durant el curs immediatament anterior no han de fer preinscripció (excepte els alumnes de C1 d’anglès).
 • Es pot fer una única preinscripció per idioma, i un màxim de dues preinscripcions, a dos idiomes diferents. En cada preinscripció es poden triar dues opcions de centre i fins a quatre horaris que s’hauran d’ordenar segons preferència.
 • En fer la preinscripció es pot demanar accedir a primer curs o a un curs superior al primer. Les persones interessades només es poden preinscriure directament a un curs superior a primer si

Si aquestes persones ja tenen coneixements de la llengua que els interessa però no tenen la titulació esmentada anteriorment, s’han de preinscriure a l’opció Test de nivell.

 • Els alumnes que puguin accedir directament a un nivell superior a primer perquè disposen d’una titulació recollida a la taula Taula d’exempcions de test de nivell, hauran de lliurar presencialment o mitjançant l’aplicació informàtica de preinscripció el certificat corresponent del 3 al 6 de setembre de 2018.
 • Les persones que poden accedir directament a un curs concret, en el moment de fer la preinscripció, especificaran l’idioma, el curs, el grup/horari i el centre als quals es volen preinscriure.
 • Contràriament, les persones que hagin de fer test de nivell faran aquesta tria de les 12h del 17 de setembre de 2018 fins a les 13h del 19 de setembre de 2018, quan ja s’hagi corregit el test de nivell i s’hagi establert el curs al qual poden accedir. Només en el cas que l’escola disposi únicament d’un sol grup de la llengua i nivell al qual es vol accedir, es farà una assignació automàtica i l’interessat/da no haurà de fer aquesta tria.
 • El dia 19 de setembre a les 18h es podrà consultar el resultat del sorteig per a l’assignació de places. El resultat de l’adjudicació de places pot ser Admès/esaLlista d’espera o Exclòs/a.
 • Els alumnes admesos hauran de fer la matrícula a partir de les 18h del 19 de setembre fins les 23:59h del 21 de setembre de 2018.
 • Cal remarcar però que no tot l’alumnat admès acaba matriculant-se, així doncs aquelles persones preinscrites que a través del sorteig entrin a la Llista d’espera/Reserva podran fer la matrícula si queden places vacants després del procés de matriculació de les persones Admeses. Aquesta matrícula es durà a terme a partir de les 12h del dia 26 de setembre i fins les 23:59h del dia 27 per a anglès i a partir de les 9h fins les 23:59h del 27 de setembre per a tots els idiomes. S’organitzarà en franges de matrícula que s’aniran obrint segons l’ordre que resulti del sorteig per a l’assignació de places i que es tancaran en acabar el període de matriculació.
 • Tot el seguiment del procés pel que fa a l’admissió de la preinscripció, consulta de centre assignat per fer el test de nivell si s’escau, tria de grups/horaris, consulta de resultat d’assignació de places i subseqüent matrícula de les persones admeses i a la llista d’espera el podreu fer a través del web Ensenyament d’Idiomes | Estudiar a Catalunya | Generalitat de Catalunya.

Test de nivell (de 1r a 5è)

Trobareu una descripció del test de nivell i una taula d’exempcions al següent enllaç Ensenyament d’Idiomes | Estudiar a Catalunya | Generalitat de Catalunya | Test de nivell.

El test de nivell al nostre centre es farà en les dates següents:

Prova escrita

Alemany: 14 de setembre a les 17h

Anglès: 12 de setembre a les 17h (si el nombre de persones inscrites al test supera la capacitat de les aules/professorat disponible, es farà una segona convocatòria al test de nivell el dia 14 de setembre a les 17h)

Francès: 13 de setembre a les 17h (si el nombre de persones inscrites al test supera la capacitat de les aules/professorat disponible, es farà una segona convocatòria al test de nivell el dia 14 de setembre a les 17h)

Prova oral (només alumnes que vulguin/puguin accedir a un curs superior a 1r d’alemany o francès o a un curs superior a 2n d’anglès)

Les proves orals es realitzaran el mateix dia de la prova escrita. Entre les dues proves hi haurà una pausa que l’examinador aprofitarà per corregir la part escrita i convocar aquelles persones que hagin de fer la part oral.

El dia de la prova heu de presentar un document d’identificació personal que inclogui una fotografia (DNI o NIE o Passaport), per tal de demostrar la vostra identitat al començament de la prova escrita i, si s’escau, a la prova oral.

Calendari de preinscripció

 • Publicació de l’oferta d’idiomes i horaris: inici de juliol de 2018 (Alemany | Anglès | Francès).
 • Publicació de l’oferta de places: 27 de juliol de 2018.
 • Presentació telemàtica de sol·licituds: de les 9h del 3 de setembre fins a les 15h del 6 de setembre de 2018.
 • Presentació presencial de sol·licituds: de les 10h fins a les 14h del dia 6 de setembre de 2018.
 • Lliurament presencial o mitjançant l’aplicació informàtica de preinscripció de certificats que permeten l’exempció del test (alumnes que accedeixen directament a un nivell superior a primer): del 3 al 6 de setembre de 2018.
 • Sorteig per a l’assignació de places de test de nivell: 7 de setembre de 2018, a les 10h (la consulta de resultats es pot fer a partir de les 18h a l’aplicació de preinscripció).
 • Test de nivell: del 12 al 14 de setembre (consulteu dia i hora segons idioma).
 • Tria d’horari a l’aplicació de preinscripció (només alumnes que han fet el test de nivell): de les 12h del 17 de setembre de 2018 fins a les 13h del 19 de setembre de 2018.
 • Sorteig per a l’assignació de places: 19 de setembre de 2018, a les 14h (la consulta de resultats es pot fer a partir de les 18h a l’aplicació de preinscripció).
 • Període de matricula en línia del alumnes d’admesos: de les 18h del 19 de setembre fins a les 23:59 del 21 de setembre de 2018.
 • Període de matricula en línia dels alumnes de la llista d’espera: 26 i 27 de setembre de 2018 (consulteu franja segons idioma).
 • Matrícula places vacants (persones no preinscrites): de les 10h a les 14h del 28 de setembre de 2018.