Equip directiu

Director (perfil aquí)
David Avellaneda González direccio@eoiguixols.cat
Horari d’atenció: Dilluns de 12h a 14h

Secretària (perfil aquí)
Mariona Salvador Jaumà secretaria@eoiguixols.cat
Horari d’atenció: Dimarts de 12h a 14h
(Per a assumptes relacionats amb la matrícula, les taxes i els certificats)