Equip directiu

Directora (perfil aquí)
Mercè Ribera Górriz direccio@eoiguixols.cat
Horari d’atenció: Dimarts de 12h a 14 h

Secretari (perfil aquí)
David Avellaneda González secretaria@eoiguixols.cat
Horari d’atenció: Dilluns de 12h a 14h
(Per a assumptes relacionats amb la matrícula, les taxes i els certificats)