Sala d’estudi

Ubicació

A la biblioteca.

Horari

D’octubre a maig. Tardes de dilluns a dijous de 15:30h a 20:00h.

Funcionament

Podran accedir a la sala totes les persones matriculades a l’escola durant el curs acadèmic.

Abans d’accedir a la sala és imprescindible identificar-se al conserge i fer constar les dades personals al full de registre que es troba a la consergeria.

Normativa

Per al bon funcionament de la sala i un bon ús col.lectiu d’aquesta es prega:

  • Tenir cura del mobiliari i els equipaments.
  • Mantenir una actitud de respecte amb el treball i la concentració dels altres usuaris.
  • Fer ús del mòbil només si no molesta a la resta d’usuaris.
  • Cas de modificar la disposició del mobiliari, tornar-lo a deixar com estava en entrar a la sala.
  • Mantenir la sala neta.