Programa per a docents

Gratuïtat de matrícula per al professorat: Programa PIA+

Programa per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat no universitari: +info

  • Tots els/les docents en actiu en un centre públic, municipal o privat concertat hauran d’abonar les taxes o preus públics corresponents en el moment de fer la matrícula a l’EOI o a l’IOC, amb la possibilitat, sempre que es compleixin el requisits, de sol·licitar el retorn d’aquestes taxes si el/la participant obté la qualificació d’apte/a al final del curs.
  • Modalitat matrícula d’actualització a les EOI, dins el Programa PIA+: per a aquells docents que han cursat i superat un nivell i vulguin actualitzar-ne els coneixements del mateix curs o un d’inferior.