Candidats/es lliures

El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats següents:

  • Nivell intermedi B1. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell avançat C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

Convocatòria extraordinària (febrer) (només anglès)

A l’EOI Sant Feliu de Guíxols administrem la prova de Nivell intermedi B2 d’anglès.

Podeu trobar tota la informació necessària a la Web del Departament d’Educació | Convocatòria extraordinària

Convocatòria ordinària (maig/juny)

A l’EOI Sant Feliu de Guíxols administrem les proves de Nivell intermedi B1 d’anglès i de francès, de Nivell intermedi B2 d’anglès i de francès i de Nivell avançat C1 d’anglès.

Podeu trobar tota la informació necessària a la Web del Departament d’Educació | Convocatòria ordinària