Informació general

Els exàmens de l’Escola Oficial d’Idiomes són exàmens de caràcter oficial i per aquest motiu estan subjectes a un calendari de proves inalterable. Les proves es realitzen durant les dues últimes setmanes del mes de maig i durant el mes de juny. Per raons d’organització interna del centre, les proves no sempre es poden dur a terme dins de l’horari habitual de cada grup.

Les proves es divideixen en dues sessions, una per a la part escrita i una altra per a la part oral, que se celebren en dues dates diferents.

  • Per als nivells A1 i A2: part escrita (comprensió escrita, comprensió oral, ús de la llengua i expressió i interacció escrita) i part oral (expressió i interacció oral)
  • Per als nivells B1, B2.1, B2.2 i C1: part escrita (comprensió escrita, comprensió oral, mediació escrita i expressió i interacció escrita) i part oral (mediació oral i expressió i interacció oral)