Informació general

Els exàmens de l’Escola Oficial d’Idiomes són exàmens de caràcter oficial i per aquest motiu estan subjectes a un calendari de proves inalterable. Les proves es realitzen durant les dues últimes setmanes del mes de maig i durant el mes de juny. Per raons d’organització interna del centre, les proves no sempre es poden dur a terme dins de l’horari habitual de cada grup.

Les proves es divideixen en dues sessions, que se celebren en dues dates diferents.

  • Per als nivells A1 (primer), A2 (segon) i B2.1 (quart): part escrita (comprensió escrita, comprensió oral, ús de la llengua i expressió escrita) i part oral (expressió oral)
  • Per als nivells B1 (tercer), B2.2 (cinquè) i C1 (sisè): part escrita (comprensió escrita, comprensió oral, mediació escrita i expressió escrita) i part oral (mediació oral i expressió oral)