Informació general

Els exàmens de l’Escola Oficial d’Idiomes són exàmens de caràcter oficial i per aquest motiu estan subjectes a un calendari de proves inalterable. Les proves es realitzen durant les dues últimes setmanes del mes de maig i durant el mes de juny. Normalment les proves es divideixen en dues sessions; part escrita (comprensió escrita, comprenció oral, ús de la llengua i expressió escrita) i part oral (expressió oral), que se celebren en dues dates diferents. Per raons d’organització interna del centre, les proves no sempre es poden dur a terme dins de l’horari habitual de cada grup.