Cursos oficials

Modalitats de cursos

A l’EOI de Sant Feliu de Guíxols s’imparteixen dos tipus de cursos, tots de setembre a juny:

  • Cursos extensius: tenen una durada mínima de 130 hores repartides en dues sessions setmanals de 2 hores i quart en horari altern (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).
  • Cursos semipresencials: tenen una durada mínima de 130 hores repartides en una sessió setmanal de classe presencial de 2 hores i quart (65 hores anuals) i la resta treball individual en línia.

Les franges horàries en què s’ofereixen aquests cursos són de 16:00h a 18:15h i de 18:30h a 20:45h.

La matrícula oficial dóna dret a assistir a les hores de classe corresponents i als exàmens finals.

Cursos per idioma i nivell

  • Alemany: Bàsic A1 i Bàsic A2.
  • Anglès: Bàsic A1, Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2.1, Intermedi B2.2 i Avançat C1.
  • Francès: Bàsic A1, Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2.1 i Intermedi B2.2.

Podeu consultar la pàgina pla d’estudis del nostre web.

Aules virtuals

Com a complement als cursos, el professorat de l’EOISFG utilitza les plataformes Moodle o Classroom per oferir materials didàctics que es poden utilitzar online. Per utilitzar aquests recursos, cal estar registrat/da a la plataforma.