Cursos oficials

Modalitats de cursos

A l’EOI de Sant Feliu de Guíxols s’imparteixen tres tipus de cursos, tots de setembre a juny:

  • Cursos extensius: tenen una durada mínima de 130 hores repartides en dues sessions setmanals de 2 hores i quart en horari altern (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).
  • Cursos semipresencials: tenen una durada mínima de 130 hores repartides en una sessió setmanal de classe presencial de 2 hores i quart (65 hores anuals) i la resta treball en línia.
  • Cursos flexibilitzats: tenen una durada mínima de 65 hores repartides en una sessió setmanal de 2 hores i quart. Aquesta modalitat ofereix la possibilitat de fer la primera o la segona part del currículum d’un nivell.

Les franges horàries en què s’ofereixen aquests cursos són de 16:00h a 18:15h i de 18:30h a 20:45h.

La matrícula oficial dóna dret a assistir a les hores de classe corresponents i als exàmens finals.

Cursos per idioma i nivell

  • Alemany: Bàsic A1 (primer), Bàsic A2 (segon) i Intermedi B1 (tercer).
  • Anglès: Bàsic A1 (primer), Bàsic A2 (segon), Intermedi B1 (tercer), Intermedi B2.1 (quart), Intermedi B2.2 (cinquè) i Avançat C1 (sisè).
  • Francès: Bàsic A1 (primer), Bàsic A2 (segon) i Intermedi B1 (tercer).

Podeu consultar la pàgina pla d’estudis del nostre web.

Moodle

Com a complement als cursos, el professorat de l’EOISFG utilitza la plataforma Moodle per oferir materials didàctics que es poden utilitzar online. Per utilitzar aquests recursos, cal estar registrat/da a la plataforma Moodle de l’escola.