Cursos oficials

Durada del curs

Els cursos que es duen a terme a l’EOI de Sant Feliu de Guíxols tenen una durada de 130 hores repartides en dues sessions setmanals de 2,5 hores, de setembre a juny. Els cursos s’imparteixen en horari altern (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).

Les franges horàries en què s’ofereixen cursos  són de 16:00h a 18:30h, de 18:30h a 21:00h.

La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs i als exàmens corresponents.

Cursos per idioma i nivell

  • Alemany: Primer, segon (Bàsic A2), tercer (Intermedi B1), quart i cinquè (Intermedi B2). Els dos darrers s’ofereixen amb una periodicitat biennal.
  • Anglès: Primer, segon (Bàsic A2), tercer (Intermedi B1), quart, cinquè (Intermedi B2) i sisè (Avançat C1).
  • Francès: Primer, segon (Bàsic A2) i tercer (Intermedi B1).

Podeu consultar la pàgina pla d’estudis del nostre web.

Moodle

Com a complement als cursos presencials, el professorat de l’EOISFG utilitza la plataforma Moodle per oferir materials didàctics que es poden utilitzar on-line. Per utilitzar aquests recursos, cal estar registrat/da a la plataforma Moodle de l’escola.