Taxes i preus públics

Taxes i preus públics

Taxes

Les tarifes de les taxes per a la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes i per a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció dels certificats oficials que s’aplica a les matrícules dels nivells intermedi B1, intermedi B2.1 i intermedi B2.2 són les següents:

 • Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi B1 i intermedi B2, per curs: 297,60 euros.
 • L’import de la matrícula i els serveis per a alumnes oficials quan es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,3 a la quota prevista: 386,90 euros.
 • L’import de la matrícula i els serveis per a alumnes oficials quan es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,8 a la quota prevista: 535,70 euros.
 • Matrícula i drets d’examen per a alumnes de règim lliure del certificat del nivell intermedi B1 i B2: 78,40 euros.
 • Matrícula i drets d’examen per a alumnes de règim lliure del certificat del nivell avançat C1: 96,65 euros.
Preus públics

Les tarifes dels preus públics per a la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes i per a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció dels certificats oficials que s’aplica a les matrícules dels nivells bàsic A1, bàsic A2 i avançat C1 són les següents:

 • Matrícula i serveis per a alumnes oficials del nivell bàsic A1, bàsic A2 i avançat C1, per curs: 275,00 euros.
 • L’import de la matrícula i els serveis per a alumnes oficials quan es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,3 a l’import previst: 357,50 euros.
 • L’import de la matrícula i els serveis per a alumnes oficials quan es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,8 a l’import previst: 495,00 euros.

Tarifa de preu públic pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes, que s’aplica a les matrícules dels nivells bàsic A1, bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2.1, intermedi B2.2 i avançat C1. No inclou els llibres de text.

 • L’import quan es fa la matrícula per primera vegada: 30,00 euros.
 • L’import quan es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,3 a l’import previst: 39,00 euros.
 • L’import quan es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient de 1,8 a l’import previst: 54,00 euros.