Convalidació d’una segona llengua estrangera en una EOI

Convalidacions de matèries d’ESO per a alumnes que cursen llengües estrangeres simultàniament en una EOI

Consulta la informació aquí.

Convalidacions de matèries del batxillerat per a alumnes que cursen llengües estrangeres simultàniament en una EOI

Consulta la informació aquí.