Aules virtuals

L’escola disposa de dues aules o plataformes virtuals segons l’idioma i el nivell: Moodle i Google Classroom

La plataforma de cada nivell és una eina complementària per fer més eficient el treball tant a l’aula com a casa i per facilitar la comunicació entre l’alumnat i entre aquest i el professorat. Està concebut com a complement dels continguts impartits a l’aula (activitats d’ampliació i de suport). A més, conté recursos d’autoaprenentatge (enllaços per practicar les diferents destreses, diccionaris online,…)

En el cas dels cursos semipresencials la plataforma és l’espai virtual on es troben tots els continguts necessaris per seguir el curs.