Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que s’hi duen a terme. El consell escolar de l’EOI Sant Feliu de Guíxols està format per:

President: David Avellaneda González | direccio@eoiguixols.cat (perfil aquí

Secretària: Mariona Salvador Jaumà | secretaria@eoiguixols.cat (perfil aquí) 

Representant de l’Ajuntament: Laura Serrano Gálvez (Regidora d’Educació) I laura.serrano@guixols.cat

Representant de l’alumnat: Maria Viñas Barguño I myriam.vb67@gmail.com

Representant de l’alumnat: Montse Romero Santín I montse.romero@eoiguixols.cat

Representant de l’alumnat: Jordi Vilà Vilà I jordi.vilavila15@gmail.com

Representant de l’alumnat: Eudald Prat Molera I eudaldpratganxo@gmail.com 

Representant del professorat: Francis Boyle | francis.boyle@eoiguixols.cat

Representant del professorat: Catherine Pérez Delgado | catherine.perez@eoiguixols.cat

Representant del professorat: A determinar

Representant del professorat: A determinar

Representant del PAS: Anna Mateu Montagut | amateu29@xtec.cat