Càrrecs de coordinació

Cap de Departament d’Alemany
Anna Bellosta Garcia
anna.bellosta@eoiguixols.cat
Horari d’atenció: Dimecres de 15.00 a 16.00

Cap de Departament d’Anglès
Francis Boyle
francis.boyle@eoiguixols.cat
Horari d’atenció: Dimecres de 15.00 a 16.00

Cap de Departament de Francès
Catherine Pérez Delgado
catherine.perez@eoiguixols.cat
Horari d’atenció: Dimecres de 15.00 a 16.00

Coordinadora Digital
Mariona Salvador Jaumà
mariona.salvador@eoiguixols.cat
Horari d’atenció: Dimecres de 15.00 a 16.00

Coordinadora de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social
Emilia Ezquioga Vivern
emilia.ezquioga@eoiguixols.cat
Horari d’atenció: Dimecres de 15.00 a 16.00

Coordinador/a de Prevenció de Riscos Laborals
Catherine Pérez Delgado
catherine.perez@eoiguixols.cat
Horari d’atenció: Dimecres de 15.00 a 16.00