Càrrecs de coordinació

Cap de Departament d’Alemany
Sònia Martí Korff
sonia.marti@eoiguixols.cat
Horari d’atenció: Dimecres de 15.30 a 16.00

Cap de Departament d’Anglès
Francis Boyle
francis.boyle@eoiguixols.cat
Horari d’atenció: Dimecres de 15.30 a 16.00

Cap de Departament de Francès
Catherine Pérez Delgado
catherine.perez@eoiguixols.cat
Horari d’atenció: Dimecres de 15.30 a 16.00

Coordinador/a Digital
Sònia Martí Korff
sonia.marti@eoiguixols.cat
Horari d’atenció: Dimecres de 15.30 a 16.00

Coordinador/a de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social
Joana González Garcia
joana.gonzalez@eoiguixols.cat
Horari d’atenció: Dimarts de 15.30 a 16.00

Coordinador/a de Prevenció de Riscos Laborals
Catherine Pérez Delgado
catherine.perez@eoiguixols.cat
Horari d’atenció: Dimecres de 15.30 a 16.00