Francès

Eiffel Tower-96 (1)El nostre objectiu és poder comunicar en francès per tal de satisfer les necessitats de la vida quotidiana, en els seus diferents àmbits d’ús (a la feina, amb els amics, de viatge…), des dels inicis. Per aconseguir aquest objectiu, les nostres eines són:

  • una presentació dels continguts lingüístics sempre en relació amb el marc de la vida real on s’apliquen.

  • el treball a partir de documents extrets de la vida real, i en diferents suports (àudio, vídeo, informàtic…)

  • la pràctica de les habilitats orals i escrites

  • un conjunt de materials de reforç i ampliació, paral·lel al curs i ofert a partir de la pàgina web de l’escola (moodle), a disposició dels alumnes per tal que puguin treballar en autonomia.

Amb aquestes eines i amb el seu esforç i implicació personal, els alumnes podran, després d’haver seguit amb aprofitament els diferents cursos:

Nivell bàsic A1

  • Donar informació sobre si mateixos i els altres, expressar el que els agrada o no, donar consells i prohibicions, parlar del passat.

  • Planificar i negociar un viatge, anar al metge i parlar de la seva salut, anar a comprar i rebre clients, anar al restaurant, comprendre els butlletins meteorològics, parlar de la seva experiència i formació personal i (per exemple) passar una entrevista de feina.

Nivell bàsic A2

  • Descriure objectes i conceptes, convidar, acceptar o rebutjar invitacions, parlar del passat fent servir diferents temps verbals, parlar del futur, fer hipòtesis, argumentar a nivell bàsic.

  • Trobar/vendre/llogar un habitatge o d’altres objectes (i posar anuncis per poder fer-ho), fer propostes, mantenir comunicacions per telèfon (personals i professionals), crear un catàleg d’objectes, participar a un debat.

Nivell intermedi B1

  • Expressar-se amb fluïdesa per escrit i oralment, argumentar i narrar amb seguretat, ser capaços de comprendre i crear textos de diferents registres, escriure diferents tipus de correspondència (comandes, reclamacions, cartes d’informació…), dominar un ampli ventall d’estructures de la llengua francesa i fer un ús correcte del vocabulari de diferents àmbits de la vida quotidiana, segons la situació en què es trobin.