Equivalències

Diploma 1-96Podeu consultar la taula d’equivalències de certificacions de les EOI aquí. Presentar un certificat o diploma de la taula d’equivalències serveix com a exempció del test de nivell per accedir a una EOI.