Llibres

Curs 2022-2023

Us informem que els llibres no estan inclosos en els imports de la matrícula i que no es vendran a l’escola.

A1

English File 4th Edition A1/A2. Student´s Book and Workbook with Key Pack | Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert & Paul Seligson | Oxford University Press
ISBN: 9780194058001

A2

English File 4th Edition A2/B1. Student´s Book and Workbook with Key Pack | Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert & Paul Seligson | Oxford University Press
ISBN: 9780194058124

B1

English File 4th Edition B1. Student´s Book and Workbook with Key Pack | Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden & Jerry Lambert | Oxford University Press
ISBN: 9780194058063

B2.1

English File 4th Edition B2.2. Student´s Book and Workbook with Key Pack | Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden & Jerry Lambert | Oxford University Press
ISBN: 9780194058308

NOTA – No és un error que per al curs de B2.1 s’utilitzi un llibre on hi consti un nivell diferent a la portada.

B2.2

English File 4th Edition C1.1. Student´s Book and Workbook with Key Pack | Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden & Jerry Lambert | Oxford University Press
ISBN: 9780194058186

NOTA – No és un error que per al curs de B2.2 s’utilitzi un llibre on hi consti un nivell diferent a la portada.

C1

Macmillan English Hub EOI Edition C1. Student´s Book & Workbook Pack I Jeremy Day, Graham Skerritt & Kieran Donaghy I Ed. Macmillan

ISBN: 9781380058867