Equivalències

Diploma 1-96Podeu consultar les taules d’equivalències aquí.