Cancel·lació de les proves unificades de certificació de B1, B2 i C1 I Alumnat oficial i candidats lliures

Amb motiu de la publicació de la Resolució EDU/975/2020, de 8 de maig, queden cancel·lades les proves per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi B1 i B2 i de nivell avançat C1 de la convocatòria ordinària unificada per a totes les EOI de Catalunya, tant per a l’alumnat oficial com per al lliure.

  • L’alumnat oficial serà avaluat a través d’un sistema d’avaluació adaptat a la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19. Més informació.
  • Per als candidats lliures el Departament d’Educació establirà un procediment per sol·licitar el retorn de les taxes o del preu públic associades a la inscripció.