Test de nivell I Mesures de seguretat COVID-19

Davant la situació sanitària en la qual ens trobem caldrà seguir les següents mesures de seguretat per fer el test de nivell:

  • Es prendrà la temperatura abans d’entrar al recinte de l’escola.
  • És obligatori l’ús de mascareta.
  • És obligatori el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i a la sortida de l’edifici i de l’aula.
  • Dirigir-se a l’aula assignada i utilitzar sempre la mateixa taula i cadira.
  • Deixar el document d’identitat sobre la taula, prou visible perquè el professor/a pugui identificar els candidats sense haver-lo de manipular.
  • En acabar la prova de nivell escrita, els candidats desinfectaran la taula i la cadira que hagin utilitzat amb líquid desinfectant i paper d’un sol ús.
  • En acabar la prova de nivell oral, el candidat desinfectarà la taula i la cadira que hagi utilitzat amb líquid desinfectant i paper d’un sol ús.