Matrícula Curs 2020-2021 I Mesures extraordinàries per a l’alumnat del curs 2019-2020

El Departament d’Educació ha aprovat amb data 3 de juliol unes mesures extraordinàries derivades de la Covid -19 respecte a la matrícula a les Escoles Oficials d’Idiomes:  
  1. Els alumnes No Aptes i No Presentats paguen el mateix import que van pagar el curs 2019-2020. Així doncs:
    • si un alumne repeteix per primer cop, no paga cap recàrrec
    • si un alumne repeteix per segona vegada, paga com si repetís per primer cop
  2. Als alumnes No Aptes i No Presentats no els corre convocatòria.
  3. Aquestes mesures només s’aplicaran als alumnes matrículats durant el curs 2019-2020 per al curs 2020-2021.