DEPARTAMENT D’ITALIÀ

El dilluns 4 d’abril, els alumnes del Departament d’Italià, en ocasió del centenari del naixement de Pier Paolo Pasolini, el polièdric artista i intel·lectual del Novecento italià, assistiran a la projecció de la pel·lícula “Il Vangelo secondo Matteo” al cinema Truffaut de Girona.