Alemany

Informació del curs

El Departament d’Alemany ofereix cursos extensius presencials des del nivell A1 fins al nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

La matrícula oficial dona dret a assistir a classe i als exàmens corresponents en modalitat d’horari extensiu: classes de dues hores i quart en dies alterns, dilluns i dimecres (grups A) o dimarts i dijous (grups B). No hi ha classe en divendres.

CAP DE DEPARTAMENT: ANNA RODRIGUEZ
E-mail: departament.alemany@eoigirona.cat

Trobareu tota la informació al menú desplegable.