Cursos especials d’estiu

Les escoles oficials d’idiomes ofereixen, independentment dels programes regulars, cursos especials amb la finalitat d’aprofundir en la cultura vinculada a un idioma o treballar un aspecte específic de la llengua.

Els cursos d’estiu són cursos especials que s’ofereixen segons demanda, necessitats específiques de l’alumnat i disponibilitat d’espais durant el mes de juliol i que tenen una durada d’entre 30 i 80 hores.

Com en el cas dels cursos especials, hi ha dos tipus de cursos d’estiu:

Cursos monogràfics: Cursos d’especialització, sobre llenguatge d’especialitat o centrats en aspectes socioculturals vinculats a l’idioma com poden ser el cinema, la civilització, la literatura…

Cursos de llengua instrumental: Cursos que tenen com a objectiu el coneixement general de la llengua, el treball específic d’alguna destresa, el manteniment o perfeccionament d’un idioma…

Per accedir als ensenyaments d’idiomes de règim especial és requisit tenir setze anys complerts en l’any natural en què es comencin els estudis. També poden accedir-hi les persones majors de catorze anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del que cursen en l’educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera.

Trobareu tota la informació detallada sobre els cursos  en el desplegable de l’esquerra (a sota de tot si ho consulteu amb el mòbil).