Equip directiu

CÀRREC NOM I COGNOMS ADREÇA ELECTRÒNICA HORA D’ATENCIÓ
Directora Maria Mir Figueras mmir23@xtec.cat dilluns de 12 a 13 h i dijous de 18.30 h a 19.30 h
Cap d’estudis Sandra Diaz de Alda Sans sdiaz5@xtec.cat dimecres 15 a 16h h i dijous de 12 a 13 h
Secretària Sílvia Guanter Alabau sguanter@xtec.cat dimecres de 12 a 13 h
Coordinadora pedagògica Puri Gómez Casademont pgomez28@xtec.cat dimarts de 10 a 11 h
Administradora Chantal Blanco Brugat cblanc2@xtec.cat dilluns de 12 a 13 h

 

 

 

 

 

 

Perfil professional equip directiu