Equip directiu

CÀRREC NOM I COGNOMS ADREÇA ELECTRÒNICA HORA D’ATENCIÓ
Directora Maria Mir Figueras mmir23@xtec.cat dilluns 11 a 12 h i dimecres de 16 a 17 h
Cap d’estudis Sandra Diaz de Alda Sans sdiaz5@xtec.cat dilluns 12 a 13 h i dimecres de 16 a 17 h
Secretària Sílvia Guanter Alabau sguanter@xtec.cat  dimecres de 12 a 13 h
Coordinadora pedagògica Pilar Sola Lavall msola43@xtec.cat dimarts de 10 a 11 h
Administradora Chantal Blanco Brugat cblanc2@xtec.cat

Perfil professional equip directiu