Català

Informació del curs

El Departament de Català ofereix cursos extensius presencials dels nivells A1, A2, B1, B2 i C1, i cursos extensius semipresencials per al nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

La matrícula oficial dona dret a assistir a classe i als exàmens corresponents. En modalitat d’horari extensiu presencial: classes de dues hores i quart dos dies a la setmana, de setembre a maig. I en modalitat d’horari extensiu semipresencial: classes de dues hores i quart un dia a la setmana, de setembre a maig.

CAP DE DEPARTAMENT: PURI GÓMEZ CASADEMONT
E-mail: puri.gomez@eoigirona.cat

Trobareu tota la informació al menú desplegable.