Rus

Informació del curs

El Departament de Rus ofereix cursos de nivell A1 fins a nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

La matrícula oficial dona dret a assistir a classe i als exàmens corresponents en modalitat d’horari extensiu: classes de dues hores i quart en dies alterns, dilluns i dimecres (grups A) o dimarts i dijous (grups B). No hi ha classe el divendres.

CAP DE DEPARTAMENT: ALBA CODINA
E-mail: acodina3@xtec.cat

Trobareu tota la informació al menú desplegable.