Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI Girona. L’alumnat hi té cinc representants que elegeix periòdicament. La principal funció d’aquests representants és la de fer de portaveu en les sessions de Consell Escolar dels suggeriments, preguntes i queixes que qualsevol alumne/a, a iniciativa pròpia o mitjançant els seus delegats o les seves delegades, els puguin fer arribar.

El Consell Escolar de l’EOI Girona, constituït el 17/12/2021, està format per:

Representants de l’equip directiu

Directora: Maria Mir Figueras
Secretària: Sílvia Guanter Alabau
Cap d’estudis: Sandra Diaz de Alda Sans

Representants del professorat

Alba Codina Falgàs
Cristina Fernàndez Parra
Anna Maria Rodríguez Cañizares
Mariona Sans Dabau

Representants de l’alumnat

Asbel Yalena Avila Rivera
Pere Carreras Carreras
Jordi Colet Petit
Narcís Teixidor Callús

Els representants de l’alumnat disposen d’aquesta adreça electrònica: consellescolar@eoigirona.cat per facilitar la comunicació amb l’alumnat de l’escola.

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

Anna Trulls Pararols

Representant de l’Ajuntament

Queralt Vila Vergés

ACORDS PRESOS PEL CONSELL ESCOLAR

Consell Escolar 4.03.2022