Grups de conversa i lectura

Els grups de conversa i lectura són un servei complementari que ofereixen la possibilitat de fer pràctica oral de manera informal. Poden ser presencials i/o en línia.  Els dinamitzadors tenen un bon nivell de llengua i prou aptituds per animar el grup, proposar temes i conduir la conversa. S’oferiran els idiomes, nivells i horaris d’acord amb la demanda i la disponibilitat  dels dinamitzadors.

CURS 2023-2024: 2n QUADRIMESTRE 

INSCRIPCIÓ EN LÍNIA: del dia 1 al 15 de febrer

INICI DE LES SESSIONS: Divendres 23 de febrer 

NORMATIVA

Nombre de sessions: 10 sessions de 60 minuts per quadrimestre

Hi haurà dos períodes d’inscripció:
1. Segona quinzena d’octubre
2. Primera quinzena de febrer

Ordre de prioritat:

El primer quadrimestre l’ordre de prioritat serà el següent, en cas de molta demanda per a un grup determinat:
Alumnat lliure
Alumnat oficial

El segon quadrimestre l’ordre de prioritat serà el següent, en cas de molta demanda per a un grup determinat:
Alumnat lliure de nova incorporació
Alumnes que durant el primer quadrimestre hagin assistit al 70% de les sessions com a mínim
Alumnat que no ha participat en cap grup de conversa/lectura el primer quadrimestre
Altres alumnes

Inscripció: 
La inscripció es farà en línia i restarà oberta fins a l’inici de l’activitat. Tan bon punt es cobreixin les places disponibles (un màxim de 12 alumnes per grup), l’alumnat es podrà inscriure a la llista d’espera (3 alumnes per grup). Se’ls avisarà per ordre si es produeix alguna vacant.

Després de la inscripció i abans de l’inici de l’activitat és imprescindible fer arribar al CAM:
– En el cas de l’alumnat oficial, còpia del justificant del pagament de l’aportació voluntària.
– En el cas de l’alumnat lliure, còpia del justificant del pagament de la quota corresponent.
– Justificant del nivell.
– Si no té cap acreditació del nivell de llengua, se li farà una entrevista oral.

Podeu presentar aquesta documentació a la recepció del CAM o per correu electrònic, fen constar la referència del grup al assumpte del correu cam@eoigirona.cat

Per al bon funcionament d’aquests grups cal assistir-hi regularment. El CAM es reserva el dret d’anul·lar un grup si l’assistència dels inscrits no és regular o no arriba als mínims establerts per a aquell grup/idioma.