Normativa

Els usuaris del CAM podran fer ús del servei de préstec prèvia presentació del carnet escolar de l’any escolar en curs:  

  • Els alumnes oficials han d’haver pagat els 30€  pels materials didàctics i accés a la plataforma virtual.

  • Els usuaris externs han de pagar 86,00€ per gaudir d’aquest servei durant un any natural. (ordre EDU/155/2020 de 18 de setembre 2020)

Tenir el carnet significa que s’accepten les normes de la biblioteca:

  • Respectar la zona de silenci

  • No menjar ni beure

  • Evitar actituds que molesten altres usuaris.

  • Silenciar els telèfons mòbils

  • Utilitzar amb cura els materials i els equipaments del centre

  • Respectar la normativa del servei de préstec

  • No accedir a la biblioteca amb objectes voluminosos, carrets de compra, patinets, bicicletes, etc., excepte els utilitzats per persones amb mobilitat reduïda

  • Cal tenir cura dels objectes personals. El CAM no se’n fa responsable en cas de pèrdua o robatori.