Candidats lliures

El Departament d’Educació organitza la convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels següents certificats de diversos idiomes, al maig/juny de cada any:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

A més, el Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents (es fa la prova al febrer):

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

No es pot ser alumne oficial i fer la prova per lliure.