Candidats lliures

El Departament d’Educació organitza dues convocatòries durant el curs escolar:

a) la convocatòria ordinària de les proves per a l’obtenció dels certificats de diversos idiomes, al maig/juny de cada any.

b) la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir certificats d’anglès i català (es fa la prova al febrer).

Es poden obtenir certificats dels següents nivells, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR):

  • Nivell intermedi B1 del MECR
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR
  • Nivell avançat C2 del MECR

ATENCIÓ: No es pot ser alumne oficial i fer la prova per lliure.