Formació del professorat

PIA+ 2023-2024 (antic i nou alumnat)

Programa del Departament d’Educació per a la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera del professorat. El Programa PIA+ és un ajut a l’estudi per al professorat que cursi i superi una llengua estrangera en una EOI. Recordeu que des del curs 22-23, també s’incorporen al PIA+ els cursos de C2 de català.

 

Qualsevol participant (antic o nou) haurà d’abonar les taxes o preus públics corresponents en el moment de fer la matrícula a l’EOI, amb la possibilitat, sempre que es compleixin el requisits, de sol·licitar el retorn d’aquestes taxes si el participant obté la qualificació d’apte/a al final del curs.

NOTA: LES QUALIFICACIONS ES PUBLIQUEN OFICIALMENT A FINALS DE JUNY.  EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS DE CADA CURS S’INFORMARÀ A FINALS DE JUNY.

Destinataris: professorat en actiu de centres públics, concertats i municipals.

Llengües i cursos:
El docent pot demanar el retorn de l’import base de la matrícula per a les llengües i cursos següents:

1. Anglès: cursos EOI: B2.1, B2.2, C1, C2.1 i C2.2
2. Alemany, francès, italià, àrab i rus: cursos EOI: tots els nivells a partir d’A1
3. Català: cursos EOI: C2

  • Requisits:
    –  Ser docent i estar en actiu en un centre públic, concertat o municipal
    –  Disposar de correu xtec

Més informació del Programa PIA+ AQUÍ