Matrícula 2023-2024

MATRÍCULA CURSOS ESPECIALS  SEGON QUADRIMESTRE 2023-2024

TERMINI: Des del dilluns 29 de gener i fins a l’inici de cada curs, en línia des dels enllaços després de cada curs (l’enllaç estarà activat el 29 de gener). 

En cas d’incidència podeu enviar un correu a cursosespecials@eoigirona.cat o trucar al telèfon 972 21 91 00. 

DOCUMENTACIÓ: Fotocòpia DNI, passaport o NIE i acreditació del nivell requerit, si escau (per consultar equivalències entre certificacions, cliqueu en aquest enllaç)

PREU: Consulteu cada curs. Descomptes per a famílies monoparentals, nombroses, discapacitats… Per a més informació, aneu a aquest enllaç

CERTIFICAT: En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una partipació i/o assistència del 80% per obtenir-lo. 

*La matrícula es tancarà en el moment que es cobreixin les places disponibles. No es retornarà l’import de la matrícula en cas que l’alumnat decideixi no assistir-hi o retirar-se’n. Només es retornarà l’import de la matrícula si el curs s’anul·la perquè no s’arriba al mínim d’alumnes establert. En cas de cancel·lació del curs un cop començat, es retornarà la part proporcional a les hores no impartides.

Per matricular-te dirigeix-te al curs que vols fer (al desplegable de l’esquerra).