Idiomes i nivells previstos

CURSOS INTENSIUS DE 45 HORES:

    • Alemany A1 (curs complet, llista d’espera)
    • Anglès d’A2 a B2.1 (els nivells s’obriran d’acord amb el nombre de matrícules i els resultats de la prova de nivell)
    • Espanyol A1
    • Francès A1 I A2 (els nivells s’obriran d’acord amb el nombre de matrícules i els resultats de la prova de nivell)
    • Italià A1

Dates: Del dilluns 3 de juliol al divendres 21 de juliol
Horari: De 9 a 12 h

CURS ESPECIAL DE 45 HORES:
– Anglès B1 i B2 (curs multinivell)
The English Workout
Curs de llengua instrumental per potenciar la fluïdesa en anglès 

Prepara’t per treballar de valent si vols parlar sense dificultat quan viatges, quan vas a comprar, quan hagis de parlar del temps, quan facis esport, quan parlis per telèfon… «You’ll practice and speak English since the first class. Say bye bye a la vergonya!».

Professor: Pendent
Dates: Del dilluns 3 de juliol al divendres 21 de juliol
Horari: De 9 a 12 h

Per fer el curs cal acreditar un coneixement d’anglès mínim equivalent al nivell B1. En cas de no poder-se acreditar, és necessari fer el test de nivell.

CURSOS ESPECIALS DE 30 HORES:
– Anglès B1
Speak Easy B1 (joves 14-16)
Curs de llengua instrumental per consolidar l’expressió oral del nivell B1

Are you between 14 and 16? Are you finding it difficult to have a conversation or find the right words when communicating in English? Do you want to be more confident and more fluent when speaking in English? This is the ideal course if you want to improve all aspects of oral communication in a fun and comfortable atmosphere.

Professor: Pendent
Dates: Del dilluns 3 de juliol al divendres 14 de juliol
Horari: De 9 a 12 h

Per fer el curs cal acreditar un coneixement d’anglès equivalent al nivell B1o estar-lo cursant. En cas de no poder-se acreditar, és necessari fer el test de nivell.

– Anglès B2
Speak Easy B2 (joves 14-16)
Curs de llengua instrumental per consolidar l’expressió oral del nivell B2

Are you between 14 and 16? Are you finding it difficult to have a conversation or find the right words when communicating in English? Do you want to be more confident and more fluent when speaking in English? This is the ideal course if you want to improve all aspects of oral communication in a fun and comfortable atmosphere.

Professora: Imma Garcia
Dates: Del dilluns 3 de juliol al divendres 14 de juliol
Horari: De 9 a 12 h

Per fer el curs cal acreditar un coneixement d’anglès equivalent al nivell B2 o estar-lo cursant. En cas de no poder-se acreditar, és necessari fer el test de nivell.

– Anglès C1
Speak Easy C1
Curs de llengua instrumental per consolidar l’expressió oral del nivell C1

Are you finding it difficult to have a conversation or find the right words when communicating in English? Do you want to be more confident and more fluent when speaking in English? This is the ideal course if you want to improve all aspects of oral communication in a fun and comfortable atmosphere.

Professora: Gillian Mann
Dates: Del dilluns 10 de juliol al divendres 21 de juliol
Horari: De 9 a 12 h

Per fer el curs cal acreditar un coneixement d’anglès equivalent al nivell C1 o estar-lo cursant. En cas de no poder-se acreditar, és necessari fer el test de nivell.

– Japonès A1 
Konnichi-wa! Introducció al japonès
Curs de llengua instrumental d’iniciació a la llengua i la cultura japoneses

Aquest curs vol oferir una introducció a la cultura, escriptura i llengua japonesa. Està dissenyat per tots aquells estudiants que no tenen uns coneixements previs de japonès. Es treballaran els bàsics de l’escriptura: «hiragana», «katakana» i «kanji». També es farà referència a la cultura japonesa i a cada sessió es tractarà un aspecte cultural que es debatrà a classe.

Professora: Marta Plaza
Dates: Del dilluns 3 de juliol al divendres 14 de juliol
Horari: De 9 a 12 h