Cursos especials

Les escoles oficials d’idiomes ofereixen, independentment dels programes regulars, cursos especials amb la finalitat d’aprofundir en la cultura vinculada a un idioma o treballar un aspecte específic de la llengua. Hi ha dos tipus de cursos especials:

  • Cursos monogràfics: Cursos d’especialització, sobre llenguatge d’especialitat o centrats en aspectes socioculturals vinculats a l’idioma com poden ser el cinema, la civilització, la literatura…
  • Cursos de llengua instrumental: Cursos que tenen com a objectiu el coneixement general de la llengua, el treball específic d’alguna destresa, el manteniment o perfeccionament d’un idioma…

Trobareu tota la informació sobre els cursos especials del curs 2023-2024 en el desplegable de l’esquerra (a sota de tot si ho consulteu amb el mòbil).