Tàndems

Què és un tàndem o intercanvi lingüístic? 

És un manera informal d’aprendre llengües a través d’un intercanvi lingüístic amb una altra persona que domina l’idioma que es vol practicar. Permet practicar i millorar els coneixements d’una llengua i entrar en contacte amb persones d’una altra cultura. 

 Són unes sessions de conversa que cada parella gestiona lliurement. És un complement ideal a l’aprenentatge formal i s’adapta a les necessitats i a la disponibilitat horària de cada participant.

Omple i penja la butlleta que trobaràs al plafó de la Biblioteca-CAM. Contacta amb qui creguis que et pots entendre per practicar les dues llengües. SORT!