Tàndems

                  Què és un tàndem o intercanvi lingüístic? 

CATALÀ

El tàndem permet practicar i millorar els coneixements d’una llengua i entrar en contacte amb persones d’altres cultures. És un complement ideal a l’aprenentatge formal i s’adapta a les necessitats i a la disponibilitat horària de cada parella. Busques una parella lingüística? Emplena el formulari i penja’l en el  plafó de la Biblioteca-CAM. Contacta amb qui creguis que et pots entendre per practicar les dues llengües. SORT!

Pautes i consells pràctics per començar amb la teva parella lingüística 

ESPAÑOL

El tándem permite practicar y mejorar los conocimientos de una lengua y entrar en contacto con personas de otras culturas. Es un complemento ideal al aprendizaje formal y se adapta a las necesidades y disponibilidad horaria de cada pareja. ¿Buscas una pareja lingüística? Rellena el formulario y cuélgalo en el panel de la Biblioteca-CAM. Contacta con quien creas que puedes entenderte para practicar las dos lenguas. SUERTE!

ENGLISH

The tandem allows you to practice and improve your knowledge of a language and to come into contact with people from other cultures. It is an ideal complement to formal learning and adapts to the needs and time availability of each couple.Looking for a language partner? Fill out the form and post it on the school library panel. Contact whoever you think you can understand to practice both languages. LUCK!