Canvi de nivell (nou alumnat)

En casos justificats, el nou alumnat pot sol·licitar un canvi de nivell fins al 27 d’octubre (curs 2023-2024).

L’alumne ha d’omplir una instància general. El o la cap d’estudis n’estudiarà la sol·licitud i, si la resposta és afirmativa i el canvi és possible, l’ha formalitzarà abans del 7 de novembre (curs 2023-2024).

Podeu fer arribar aquesta sol·licitud presencialment o bé enviar-la al correu documentacio@eoigirona.cat