Palafrugell

El Centre Públic Delegat (CPD) de Palafrugell depèn de l’EOI Girona i està ubicat al Centre Municipal  d’Educació, carrer Bruguerol 12, de Palafrugell.

Al CPD de Palafrugell hi oferim cursos d’anglès dels nivells B1, B2.1 i B2.2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

La matrícula es fa en línia, com els alumnes de l’EOI Girona. El test de nivell d’anglès també es farà en línia.

Trobareu tota la informació al menú desplegable.