Expedient i notes CPD Palafrugell

Es poden consultar les notes i l’expedient en aquest enllaç.