Santa Coloma de Farners

El Centre Públic Delegat (CPD) de Santa Coloma de Farners depèn de l’EOI Girona i està ubicat a l’IES de Santa Coloma de Farners, a l’Avda. Salvador Espriu, s/n.

Al CPD de Santa Coloma de Farners hi oferim cursos d’anglès dels nivells B1, B2.1, B2.2 i C1 del Marc Europeu Comú per a la Llengües.

La matrícula es fa en línia com els alumnes d’EOI Girona. El test de nivell d’anglès també es farà en línia.

Trobareu tota la informació al menú desplegable.