Justificant Faltes Menors d’edat

Els pares/mares/tutors dels alumnes menors d’edat han de justificar les faltes d’assistència dels seus fills i filles.

Ho poden fer enviant directament un correu electrònic al professor, o bé fent ús del justificant adjunt que l’alumne ha de lliurar al professor/a.

Justificant menors