Canvi d’horari

L’alumnat es matricula a un grup determinat sota la seva responsabilitat. L’alumnat s’ha de matricular a la franja horària a què pot assistir de manera regular. L’assistència és obligatòria per al bon funcionament del curs i per tal de poder fer un bon seguiment del progrés d’aprenentatge..

A partir del dilluns 2 d’octubre (curs 2023-2024) s’acceptaran sol•licituds per canviar d’horari, i aquestes que es resoldran segons la disponibilitat de places, causada per altres canvis, renúncies o trasllats. Si l’escola no us contacta, és perquè no hi ha places lliures.

En cap cas podeu anar amb un altre grup si no s’ha fet el canvi oficialment.

Per sol·licitar-ho heu d’omplir aquest formulari .

IMPORTANT: Qualsevol canvi d’horari ha d’anar acompanyat de documentació que demostri la necessitat del canvi. Cal adjuntar-la al formulari.