Matrícula

NOU PERÍODE DE MATRÍCULA PER A PLACES VACANTS
Del dilluns 19 al dilluns 26 de juny, de 9.30 a 14 h: Matrícula presencial a la secretaria de l’escola.*

*Ets docent en actiu? En cas afirmatiu, l’EOI Girona no es fa responsable si no pots assistir al mínim del 80% de les sessions perquè has de ser al teu lloc de treball fins al 7 de juliol. Tampoc es retornaran els diners d’aquests dies del curs per aquest motiu.

NOMBRE DE PLACES PER GRUP 
S’obrirà cada grup amb un màxim i un mínim d’alumnes que es decidirà segons criteris pedagògics.

EDAT MÍNIMA
14 anys (o fets abans de 31 de desembre 2023)

DOCUMENTACIÓ
Fotocòpia DNI, passaport o NIE
Carnet acreditatiu per gaudir de descomptes, si escau
Acreditació del nivell requerit, si escau

TEST DE NIVELL
Si no es pot acreditar el nivell d’idioma per fer un curs (podeu consultar les equivalències de certificats aquí), cal fer la matrícula igual i apuntar-se al test de nivell. El test de nivell es podrà fer un dels dos dies següents:   

Dilluns 12 de juny a les 19 h
Dimarts 13 de juny a les 10 h 

Test de nivell per als matriculats a places vacants: 28 de juny a les 10 h.

PUBLICACIÓ D’ALUMNES ADMESOS ALS CURSOS I A LES PROVES DE NIVELL
Pots consultar la llista d’alumnat admès a cursos o proves de nivell del 12 i 13 de juny aquí.

PUBLICACIÓ DE RESULTATS DEL TEST DE NIVELL I PLACES VACANTS
Pots consultar els resultats de les proves de nivell del 12 i 13 de juny aquí.

Queden places vacants en els següents grups:
– Alemany A1
– Anglès A2, B1, B2.1
– Espanyol A1
– Francès A1 i A2
– Italià A1
Konnichi-wa! Introducció al japonès
Speak Easy B1 (joves 14-16)
Speak Easy B2 (joves 14-16)
Speak Easy C1
The English Workout (B1-B2)

PREUS
Preu cursos 45 hores: 235 € matrícula ordinària
Preu cursos 30 hores: 175 € matrícula ordinària 

Caldrà pagar la matrícula en un termini de 48 hores. Si no es fa el pagament en un termini de 48 hores, no es garanteix la plaça.

La matrícula es tancarà si es cobreixen les places disponibles. No es retornarà l’import de la matrícula en cas que l’alumnat decideixi no assistir-hi o retirar-se’n. Es retornarà l’import de la matrícula en els casos següents:

  • si no hi ha un mínim d’alumnat per poder obrir un determinat grup,
  • si no s’obté plaça perquè el grup està ple,
  • si s’acrediten casos de força major degudament justificats.

En cas de cancel·lació del curs un cop començat, es retornarà la part proporcional a les hores no impartides. En cas de retorn de diners, es farà per transferència al més aviat possible, i no més tard del 15 de juliol.

DESCOMPTES
Descomptes per a famílies monoparentals, nombroses, alumnat amb discapacitats… Per a més informació, consulteu aquest enllaç.

El web eoigirona.cat s’anirà actualitzant amb vacants i altres informacions fins al dia d’inici dels cursos.