Matrícula

MATRÍCULA TELEMÀTICA 

Llegiu tota la informació del web abans de realitzar la matrícula.

PERÍODE DE MATRÍCULA 
Del dimarts 30 (a les 10.00 h) d’abril al dijous 6 de juny (a les 23.59 h).

NOMBRE DE PLACES PER GRUP 
S’obrirà cada grup amb un màxim i un mínim d’alumnes que es decidirà segons criteris pedagògics.

EDAT MÍNIMA
Per accedir als ensenyaments d’idiomes de règim especial és requisit tenir setze anys complerts en l’any natural en què es comencin els estudis. També poden accedir-hi les persones majors de catorze anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del que cursen en l’educació secundària obligatòria com a primera llengua estrangera.

DOCUMENTACIÓ
Fotocòpia DNI, passaport o NIE
Carnet acreditatiu per gaudir de descomptes, si escau
Acreditació del nivell requerit, si escau

Enviar la documentació a: documentacio@eoigirona.cat
Si no es pot acreditar el nivell d’idioma per fer un curs (podeu consultar les equivalències de certificats aquí), cal fer la matrícula igualment i apuntar-se al test de nivell. El test de nivell es podrà fer un dels dos dies següents:   

Dimarts 11 de juny a les 19 h
Dimecres 12 de juny a les 10 h 

PUBLICACIÓ DE RESULTATS DEL TEST DE NIVELL I PLACES VACANTS
Pots consultar els resultats de les proves de nivell del 11 i 12 de juny aquí.

PREUS
Preu cursos 60 hores: 295 € matrícula ordinària
Preu cursos 30 hores: 175 € matrícula ordinària 

Caldrà pagar la matrícula en un termini de 48 hores. Si no es fa el pagament en un termini de 48 hores, no es garanteix la plaça.

La matrícula es tancarà si es cobreixen les places disponibles. No es retornarà l’import de la matrícula en cas que l’alumnat decideixi no assistir-hi o retirar-se’n. Es retornarà l’import de la matrícula en els casos següents:

  • si no hi ha un mínim d’alumnat per poder obrir un determinat grup,
  • si no s’obté plaça perquè el grup està ple,
  • si s’acrediten casos de força major degudament justificats.

En cas de cancel·lació del curs un cop començat, es retornarà la part proporcional a les hores no impartides. En cas de retorn de diners, es farà per transferència al més aviat possible, i no més tard del 15 de juliol.

DESCOMPTES
Descomptes per a famílies monoparentals, nombroses, alumnat amb discapacitats… Per a més informació, consulteu aquest enllaç.

El web eoigirona.cat s’anirà actualitzant amb vacants i altres informacions fins al dia d’inici dels cursos.

*Ets docent en actiu? En cas afirmatiu, l’EOI Girona no es fa responsable si no pots assistir al mínim del 80% de les sessions perquè has de ser al teu lloc de treball fins al 7 de juliol. Tampoc es retornaran els diners d’aquests dies del curs per aquest motiu.

MATRÍCULA TELEMÀTICA AQUÍ