Pla d’estudis

El pla d’estudis s’estructura en diversos nivells:

Nivell A2: 2 cursos (A1 – A2)
Nivell B1: 2 cursos (B1.1 – B1.2)
Nivell B2: 2 cursos (B2.1 – B2.2)

Els ensenyaments d’idiomes que s’imparteixen a les EOI tenen com a finalitat capacitar l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa perquè l’alumnat:

  • adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
  • desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
  • desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Currículum EOI