Horaris i professorat

HORARIS DEL CURS 2023-2024

– L’EOI Girona no pot garantir que es mantingui l’horari que ara escolliu en els cursos successius.
– Les proves de final de curs poden no coincidir amb el dia i hora de classe habitual.
– El dia i hora de les darreres proves d’avaluació contínua no es poden canviar.
– L’assistència a classe és obligatòria.
– Consulteu normativa de canvis d’horari.

 

Nivell Dia Hora Aula Professor/a Correu-e hora d’atenció
A1 Dilluns i dimecres 11.45 – 14.00 23 Núria Moreno nmoren17@xtec.cat
A1 Dilluns  i dimecres 16.00 – 18.15 23 Mercè Ribera merce.ribera@eoigirona.cat
A1 Dilluns i dimecres 18.30 – 20.45 23 Mercè Ribera merce.ribera@eoigirona.cat
A1 Dimarts i dijous 09.00 – 11.15 23 Mercè Ribera merce.ribera@eoigirona.cat
A1 Dimarts i dijous 16.00 – 18.15 29 Núria Moreno nmoren17@xtec.cat
A2 Dimarts i dijous 11.45 – 14.00 23 Mercè Ribera merce.ribera@eoigirona.cat
A2 Dilluns i dimecres 16.00 – 18.15 29 Corin Grote cgrote@xtec.cat
A2 Dilluns i dimecres 18.30 – 20.45 29 Corin Grote cgrote@xtec.cat
B1 Dilluns i dimecres 16.00 – 18.15 Hostaleria 203 Núria Moreno nmoren17@xtec.cat
B1 Dimarts i dijous 18.30 – 20.45 29 Núria Moreno nmoren17@xtec.cat
B2.1 Dilluns i dimecres 16.00 – 18.15 22 Anna Rodríguez anna.rodriguez@eoigirona.cat
B2.2 Dilluns i dimecres 18.30 – 20.45 22 Anna Rodríguez anna.rodriguez@eoigirona.cat
C1 Dimarts i dijous 16.00 – 18.15 23 Anna Rodríguez anna.rodriguez@eoigirona.cat