PUNT DE TROBADA, ANGLÈS-CATALÀ-ESPANYOL

30 de novembre, cinquena  jornada interlingüística i intercultural entre alumnat d’anglès, català i espanyol.
Practiquem llengües d’una manera informal i entrem en contacte amb persones d’una altra cultura.

PUNT DE TROBADA, ANGLÈS-CATALÀ-ESPANYOL

29 de novembre, quarta  jornada interlingüística  i intercultural entre alumnat d’anglès, català i espanyol.   La biblioteca, agent d’equitat, participació i cohesió de la comunitat educativa

DEPARTAMENT D’ITALIÀ

El dijous 24 de novembre a les 19.45, el llibreter i expert en literatura contemporània Daniele Sabbatini 

PUNT DE TROBADA, ANGLÈS-ESPANYOL

21 de novembre, segona jornada interlingüística  i intercultural entre l’alumnat d’anglès i espanyol. Creació de tàndems lingüístics.