Programa de Certificació I Certificat de Nivell Intermedi B2 d’anglès I Abril 2023 I Resultats

A partir del dilluns 15 de maig podeu consultar les qualificacions provisionals de la prova del Programa de Certificació de B2 d’anglès a l’aplicatiu de matrícula.

Termini per presentar reclamacions: fins a les 19 h del dijous 18 de maig de 2023 a la secretaria de l’escola. Consulteu els horaris aquí.

Qualificacions definitives: 19 de maig de 2023 al mateix aplicatiu.